الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر​​​​​​​

اندیشکده سحاب

سیاست‌پژوهی حضور اثرگذار بین‌المللی

English

رویدادهایی برای آینده بهتر

دوره آشنایی با ملت‌سازی آمریکا

ثبت نام

دوره ملت‌سازی چیست؟
ایالات‌متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم از فرصت به وجود آمده در بازسازی کشورها برای توسعه نفوذ بین‌المللی خود استفاده کرد. این کشور در فرآیند بازسازی، در کنار استفاده از قدرت نظامی به توسعه نفوذ و سلطه‌ی خود با ابزارهایی از قبیل اصلاحات سیاسی و توسعه اقتصادی پرداخت. از این راهبرد ایالات‌متحده در سال‌های بعد با عنوان «ملت‌سازی (Nation Building)» در سطح دنیا یاد شده است. به عبارت دقیق‌تر، «ملت‌سازی» راهبرد اصلی ایالات‌متحده و کشورهای غربی در تغییر حاکمیت کشورها برای گسترش دموکراسی و ایجاد امنیت پایدار در آن‌هاست به نحوی که وابستگی به آمریکا در نهایت در آن کشور نهادینه شود. این کشور در اجرای این راهبرد از تجربه بالایی برخوردار است و اثرات فرآیندهای ملت‌سازی ایالات‌متحده را می‌توان در کویت، سومالی، هائیتی، بوسنی، کوزوو، افغانستان و عراق مشاهده کرد. آمریکا در فرآیند اجرای ملت‌سازی از همکاری سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان‌ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و... بهره می‌گیرد و نوک پیکان برنامه‌ریزی و اجرای این فرآیند، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده (USAID) است