سحاب، یک اندیشکده مستقل است که وظیفه اصلی خود را سیاست‌پژوهی کاربردی، پیرامون حضور اثرگذار جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی با تاکید بر توسعه تعاملات اقتصادی تعریف کرده است. این اندیشکده پژوهش را مقدمه‌ای برای شناسایی مشکلات و ریشه‌های آن می‌داند تا بر پایه آن بتواند راه‌حل‌هایی را با هدف ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران ارایه و پیگیری نماید​​​​​​​.

​تاریخچه سحاب

    پس از آغاز بحران اقتصادی لبنان در اوایل سال 1398، به تدریج دامنه این بحران به کشور سوریه نیز کشیده شد. وخامت شرایط اقتصادی در کشور سوریه، جمعی از متخصصین حاضر در فضای فعالیت اندیشکده‌ای کشور را بر آن داشت تا بر مبنای سابقه چندین ساله سیاست‌پژوهی اقتصادی خود، این اندیشکده را در سال 1399 تاسیس نمایند تا بتوانند الگویی برای نقش‌آفرینی موثر جمهوری اسلامی ایران در دوره بازسازی سوریه ارائه دهند.
​​​​​​​
​​​​​​​    با پایان تدوین الگوی مورد اشاره و شروع پیگیری‌ها در این حوزه، زمینه‌های ماموریتی سحاب از کشور سوریه به لبنان، افغانستان، آذربایجان، یمن و قطر گسترش پیدا کرد. ​​​​​​​

حوزه های فعالیت ما

انجام پژوهش‌های راهبردی در حوزه توسعه نفوذ بین‌المللی و بررسی تجارب موفق در این حوزه

رصد، شناسایی و تحلیل ابعاد فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
​​​​​​​​​​​​​​
جریان‌سازی و شبکه‌سازی با هدف پیگیری تحقق الگوی مطلوب حضور جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بین‌الملل

ماموریت ما؛ کارهایی که انجام می دهیم​​​​​

تدوین و ارائه الگوی توسعه تعاملات راهبردی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه​​​​​​​​​​​​​​

پیگیری اجرای الگوی توسعه تعاملات راهبردی از طریق ساختارهای مسئول و تصمیم‌گیران در حاکمیت​​​​​​​

جریان‌سازی رسانه ای پیرامون مسائل راهبردی در عرصه توسعه تعاملات جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی​​​​​​​

بررسی تجربیات و ساختارهای کشورهای پیشرو در توسعه نفوذ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در دنیا​​​​​​​

بررسی موانع و آسیب‌شناسی حضور جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا با تاکید بر حوزه اقتصادی​​​​​​​