سحاب، یک اندیشکده مستقل است که وظیفه اصلی خود را سیاست‌پژوهی کاربردی، پیرامون حضور اثرگذار جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی با تاکید بر توسعه تعاملات اقتصادی تعریف کرده است. این اندیشکده پژوهش را مقدمه‌ای برای شناسایی مشکلات و ریشه‌های آن می‌داند تا بر پایه آن بتواند راه‌حل‌هایی را با هدف ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه و پیگیری نماید. ​​​​​​​

اندیشکده سحاب

آموزه‌هایی برای توسعه حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران:

گزارش‌های رصدی-تحلیلی

سحاب در آینه رسانه‌ها

گزارشات خبری-تحلیلی تهیه شده توسط مجموعه سحاب

ادامه مطلب