معرفی شرکت چالش هزاره (MCC)

آموزه‌هایی برای توسعه حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دانلود

​گزارش شماره​​​​​​​ 103​​​​​​​

مهر 1399

    آژانس‌ توسعه بین‌المللی ایالات متحده  (USAID)، شرکت چالش هزاره (MCC) و سازمان‌های بین‌المللی، ابزارهای افزایش و تثبیت نفوذ ایالات متحده در جهان محسوب می‌شوند.احیای زیرساخت‌ها، ایجاد ثبات اقتصادی و کارآفرینی حضور و گسترش نفوذ شرکت‌های آمریکایی در کشورهای درحال توسعه را میسر می‌کنند. شرکت چالش هزاره درسال 2004 با پیشنهاد جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت این کشور تشکیل شد؛ نهادی نوین که توانست جریان کمک‌های دولتی  آمریکا را پویا و هدفمند کند.این شرکت یک نهاد مستقل در ایالات متحده است که با ارائه هدفمند کمک‌های اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش فقر و تقویت نهادی کشور هدف را محقق می‌کند. این کمک‌ها نه تنها از ثبات و رونق در کشورهای همکار پشتیبانی می‌کند بلکه منافع آمریکا را نیز تقویت می‌نماید. ویژگی شاخص شرکت چالش هزاره آن است که شرایط انتخاب پروژه‌ها و اجرای آن‌ها را به نحوی راهبری می‌نماید که زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا و نیز سرمایه‌گذاران محلی‌را در پروژه‌ها، فراهم ‌آورد. ساختار اداری و تصمیم‌گیری شرکت چالش هزاره، ساختاری منعطف با کمترین نیروی انسانی و بیشترین کارآیی است. مهم‌ترین بخش عملکردی این شرکت، گنجاندن شاخص‌هایی برای انتخاب کشورهای هدف و پروژه‌ها بر مبنای سبک زندگی آمریکایی است. این شرکت شاخص‌های 21گانه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معرفی و بر مبنای آن کشورهای متقاضی را ارزیابی می‌نماید. به عبارت دیگر کشورهای متقاضی ملزم‌اند تا برای جلب موافقت شرکت چالش هزاره، شرایط مدنظر الگوی آمریکایی توسعه را پیگیری نمایند و این به معنای توسعه نفوذ ایالات متحده در آن کشور است.

    شرکت چالش هزاره از آغاز تأسیس تاکنون در 29 کشور بیش از 37 پروژه عمرانی، زیرساختی و آموزشی به انجام رسانده‌است. این شرکت با استفاده از کارشناسان اقتصادی و تعیین حداقل نرخ بازده اقتصادی 10 درصد برای پروژه‌های هدف توانسته است از سرمایه بخش خصوصی این کشور، علاوه بر کمک‌های دولت آمریکا، استفاده کند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار بودجه‌ای که هرساله دولت آمریکا آن را تخصیص می‌دهد، توانایی این نهاد را در ارائه خدمات متنوع در کشورهای همسو با سیاست‌های ایالات متحده افزایش داده است. مهم‌ترین آموزه‌های شرکت چالش هزاره را می‌توان در موارد ذیل جستجو کرد:
​​​​​​​

ایجاد یک نظام دائمی، قدرتمند و دارای اعتبار از سوی دولت آمریکا و دولت هدف برای تسهیل و تضمین سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی

ارائه پیشنهاد، اصلاح و نظارت بر ساختارهای کشور هدف، پیش از اجرای پروژه‌ها

ساماندهی شبکه‌ای از افراد همپیمان ایالات متحده با استفاده از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

افزایش ثبات نظام سیاسی وابسته به آمریکا، هدف اصلی پروژه‌ها
​​​​​​​
ایجاد واحدی برای اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مردم در قبال اجرای هر پروژه

خلاصه مدیریتی